Katedra Studiów Brytyjskich
i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
Dr Monika Sosnowska
e-mail: msosnowska@uni.lodz.pl

Krótki opis sylwetki:
Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ oraz doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (Wydział Filologiczny UŁ). Od 2011 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej. Prowadzi seminarium licencjackie „Performans (teatr, happening, widowisko) w kulturze, polityce i sztuce” oraz zajęcia z zakresu m.in. wiedzy o teatrze, badań nad literaturą, adaptacji filmowych, ikon popkultury, międzynarodowych stosunków kulturowych. Jest członkinią Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich, Uniwersytet Łódzki. Pełni funkcję sekretarza naukowego periodyku Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, Łódź University Press. Opiekun koła naukowego MSK “Kulturą nakręceni”.

Zinteresowania naukowe:

Publikacje
Monografie:
Redakcja monografii:
Publikacje w monografiach:
Artykuły w czasopismach z listy MNiSW:
Artykuły w czasopismach spoza listy MNiSW:
Recenzje naukowe w czasopismach z listy MNiSW:
Tłumaczenia:

Udział w pracach zespołowych:

Prace popularno-naukowe:

Granty i projekty badawcze:
zagraniczne krajowe Członkostwo w zespołach badawczych i towarzystwach naukowych:
Współorganizacja wystawy:
Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytet Łódzki


adres: ul. Narutowicza 59 (wejście od ul. Składowej 41), 90-131 Łódź
e-mail: beagra@uni.lodz.pl
telefon: (+48) 42 665 56 15
faks: (+48) 42 665 56 16